Välkommen till SandsByggEntreprenad AB
Den lokala byggaren när det gäller byggnation

Vi har kompetensen ni behöver.

Byggnytt!

2024-04-15

  • Div arbeten åt Tidon
  • Skorstens åtgärder åt SBB
  • Nybyggnation av förråd carport
  • Till och ombyggnation av villa
  • BRF Örjansgården iordningställande av kulvertar

SandsBygg

 

Vi utför byggentreprenader som omfattar alltifrån nybyggnation och reparationer till om- och tillbyggnader. Våra entreprenader utförs med största möjliga omsorg för kunden och övriga inblandade, under hela byggprocessen.

Erfarenhet är inte vad som händer oss, utan vad vi gör av det som händer oss.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök.