Om SandsByggEntreprenad AB

 
  • Mångårig erfarenhet
  • Goda referenser
  • Etablerade år 2009
  • Behörighet enl. PBL  (kvalitetsansvarig)
  • Behörighet Bas P/U enl. Arbetsmiljölagen
  • Behörighet enl. Byggkeramikrådet  (kakel&Klinkers)
  • Entreprenad försäkrade i Dalarnas

 

SandsByggEntreprenad är ett företag inom bygg & fastighetsservice samt entreprenader. Företaget startades hösten 2009, men kunskapen och kompetensen är mångårig då vi varit verksamma i branchen under många år.

SandsByggEntreprenad jobbar brett och med snabba beslutsvägar som borgar för en bra förankring på marknaden, vilket ger oss bra utgångsläge för fortsatta affärer.

Vi är huvudverksama i Dalarna med Borlänge som bas för verksamheten, men vi kan även utföra entreprenader i hela landet om så önskas, vi har våra lokaler/kontor på Åselby industriområde som är väl anpassade för verksamheten samt att vi kan utföra viss prefabtillverkning där.

Det är alla vi i SandsByggEntreprenad som genom vårt engagemang skapar drivkraften i företaget och därmed förutsättningar för framgång

Till dig som ger oss förtroende att bygga.

 

Byggservice och byggande består av mängd olika arbetsuppgifter och händelser. Stora och små, men lika betydelsefulla. Som ställer stora krav på oss som yrkesmän för att uppfylla kundens krav och förväntningar. Genom skickliga yrkesmän på SandsByggEntreprenad, samt en kreativ syn på vad byggnation omfattar och med rätt utrustning samt skickliga handlag så borgar vi för företagets framtid. 

 

 

 
Miljöarbetet är något som prioriteras på företaget.